Evighet är en lång tid - särskilt mot slutet.


yellowlight - FB